Datacleaning / Opschoning

Een goede database bevat geen onjuiste of dubbele adressen.

Een adresbestand is aan veel veranderingen onderhevig: verhuizingen, functieveranderingen en faillissementen om er maar eens een paar te noemen. Ruim 30% van de gegevens in uw relatiebestand muteert jaarlijks. Door het niet (tijdig) verwerken van deze mutaties, kunt u uw klanten slecht of zelfs helemaal niet bereiken. Kortom: een vervuilde database kost geld!

Om elke keer weer van een up-to-date adressenbestand gebruik te kunnen maken is het fijn als uw klantenbestand met enige regelmaat bijgewerkt wordt.

Tekst Company schoont uw digitale adressenbestand op zodat u altijd kunt beschikken over een correct relatiebestand!

Opschoning kan aan de hand van adreswijzigingen, visitekaartjes, retouren e.d. Het is ook mogelijk om de wijzigingen telefonisch te laten verifiëren.

Uniformeren van adressenbestanden kan een ideale voorbereiding zijn voor het samenvoegen van verschillende databases. Denk hierbij aan:

  • hoofd- en kleine letter gebruik bij persoons- en bedrijfsnamen
  • gebruik van uniforme afkortingen bij bv. titulatuur
  • uniformeren van de invoer van adressen
  • uniformeren van de schrijfwijze van telefoon- en faxnummersTEKST COMPANY

Marie-José Smedeman
Joh. van Vlaanderenstraat 33
5706 MB HELMOND

06-24715891
mail@tekstcompany.nl